Pladser og priser

Sejlklubben Aarhus Nordhavn råder over 39 pladser i Aarhus Lystbådehavn og har for øjeblikket en ganske lang venteliste. Kun meget få pladser bliver ledige hvert år, så reelt er der lige nu ikke mulighed for at få anvist en plads i flere år fremad.

Er du på trods af dette interesseret i at komme på vores venteliste, så er det naturligvis muligt. Vi bestræber os i Aarhus Nordhavn på at tildele pladser efter retfærdige principper, hvilket betyder at pladserne bliver fordelt efter anciennitet, først og fremmest.

Optagelse på ventelisten

For at komme på ventelisten skal du optages som C-medlem i klubben. Kontingentet som C-medlem er på 200 kr, som opkræves hvert forår, og som dækker frem til den 1. april det følgende år. Ved optagelse efter den 1. oktober beregnes halvt kontingent.

For at tegne et C-medlemsskab og samtidig blive skrevet op til en plads, skal du skrive til vores kasserer på adressen kasserer@aarhusnordhavn.dk. Her skal du give følgende informationer:

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Telefonnummer
 4. Email
 5. Bådtype og mål, eller ca. ønsket bådstørrelse
 6. Ønske om midlertidig vinterplads (ca 1. oktober-1. maj, ja/nej)
 7. Ønske om midlertidig sommerplads (angiv ønsket periode)

Du vil blive oprettet på ventelisten med datoen, hvor du henvender dig. Når der bliver en plads ledig, vil der i første omgang kunne ske en omrokering mellem eksisterende pladshavere. Men derefter tilbydes den frie plads til de øverste på listen, uafhængig af størrelse. Man har så mulighed for at byde ind på pladsen, med følgende regler:

 • Er din båd større end pladsen, så er der naturligvis ikke nogen mulighed.
 • Er din båd præcis passende til pladsen, så er alt fint, du tildeles pladsen, hvis ingen før dig på listen vil have den.
 • Er din båd for lille til pladsen, bliver det en bedømmelsessag for bestyrelsen. Du kan evt godt blive tildelt pladsen, men da klubben selv betaler for hver kajmeter, vil din betaling blive beregnet efter en båd, der passer til pladsen. Bliver der senere en mindre plads ledig, kan du flytte til denne, hvorefter din pris vil falde. Er båden meget for lille, vil bestyrelsen dog ofte ikke godkende den, ud fra et ønske om at benytte vores tildelte pladser optimalt.

Der er mange, der i disse år ønsker at få en plads til en beboelsesbåd. Her skal det bemærkes, at der ikke tildeles pladser til deciderede husbåde. Både i Aarhus Nordhavn (som i hele lystbådehavnen), skal være egnede til sejlads. Aarhus Nordhavn har desuden, for at sikre diversitet, vedtaget en begrænsning på hvor mange faste beboere, der må være i klubben. Ønsker du fast beboelse, kan vi altså blive nødt til at nægte dig plads, på trods af at du står først på ventelisten.

Der er i september 2022 70 medlemmer på ventelisten.

Langtids-gæstepladser

I de seneste år er der kommet stort pres på vores pladser, også som midlertidige pladser for langtidsgæster. Det er ganske forståeligt, og vi vil gerne byde gæster velkomne med fornuftige priser, så længe der er pladser ledige:

 • Lavsæson, 1. oktober-31. marts: Alm. fastplads-takst plus 25%
 • Mellemsæson, 1. april-31. maj: Alm. fastplads-takst plus 50%
 • Forsæson, 1. juni-30. juni: Alm. gæste-dagsleje minus 40%
 • Højsæson, 1. juli-31. august: Alm. gæste-dagsleje minus 20%
 • Mellemsæson, 1. september-30. september: Alm. fastplads-takst plus 50%

Der er typisk et antal pladser ledige i perioden 1. oktober til 1. maj, mens det mere sjældent forekommer pladser i sommermånederne, når de faste pladshavere fx er på længere togter. Da presset på pladserne er blevet så pas stort, har vi set os nødsaget til at også gøre ansøgning til disse lidt mere formelle. Det kræves for det første, at man, lige som med den almindelige venteliste, bliver oprettet som C-medlem – se procedure ovenfor.

Når der så bliver pladser ledige, kontaktes C-medlemmerne efter anciennitet og bådstørrelse – dog med forskellige hensyn for at få perioder og pladser til at gå op i en helhed.

Priser

Pladspris udregnes på grundlag af længde og bredde af den aktuelle båd. Aktuelle priser pr år er for øjeblikket:

 • Kontingent: 200 kr
 • Driftsomkostning: 1.000 kr
 • Grundbeløb: 2.000 kr
 • Arealbetaling: 150 kr/kvm, dog minimum 4.500 kr

De mindste både betaler dermed 7.700 kr årligt inkl bådejerens kontingent, mens en større sejlbåd på fx 13 x 4,2 m vil skulle betale 11.390 kr årligt.

Kontakt

Fartøjschefen står for foreningens fordeling af pladser: fartojsstation@aarhusnordhavn.dk
Kassereren tager imod og administrerer ansøgninger til C-medlemsskab, herunder langtids-gæstepladser: kasserer@aarhusnordhavn.dk